Giao ước mới cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ

Để đi đến tri thức nhìn biết được Đức Chúa Trời Mẹ thì chúng ta phải biết giao ước mới. Được chép rằng luật pháp là thầy dẫn chúng ta đến Đấng Christ (Galati 3:24) rồi, nên chúng ta hãy đi đến trước Đức Chúa Trời Mẹ thông qua luật pháp giao ước mới.

“Sự mới” mà Đức Chúa Trời sẽ dựng nên

Giêrêmi 31:21-22 “… Vì Đức Giêhôva đã dựng nên một sự mới trên đất: Ấy là người nữ sẽ bao bọc người nam.”

Trong sách Giêrêmi chương 31 câu 22 thì được chép rằng “Người nữ bao bọc người nam” là “một sự mới trên đất”, mà một sự mới trên đất này được liên kết với “sự lập giao ước mới” trong câu 31.

Theo phần xác, sự người nữ bao bọc người nam không phải là một sự gì mới cả, nhưng theo mắt linh hồn thì câu này chứa đựng nội dung thật sâu sắc, Người nữ (Êva) vốn là xương sườn của người nam (Ađam), đã ở trong người nam. Nếu Đức Chúa Trời không lấy xương sườn của người nam mà làm ra người nữ, thì làm sao người nữ ở trong người nam lại bao bọc được người nam? (Sáng Thế Ký 2:4-24). Cho nên, sự mới được tiên tri ở câu trên có nghĩa là sự mới hoàn toàn thật đáng ngạc nhiên, là sự hiện ra tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ mà những thời gian qua đã chưa được bày ra.

“Sự mới” được hoàn thành thông qua giao ước mới

Sự mới của Đức Chúa Trời được dựng nên trong thế gian bằng việc “lập ra giao ước mới”. Đức Chúa Trời hứa rằng thông qua giao ước mới, Ngài sẽ đặt luật pháp của Ngài trong bụng chúng ta, và làm cho ứng nghiệm lời của Ngài rằng “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân Ta.” cùng “Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa, vì hết thảy trong vòng họ, từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết Ta”.

Câu “Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó…” trong Kinh Thánh gốc tiếng Hêbơrơ được chép rằng “Ta sẽ làm Êlôhim…” vậy. Thông qua giao ước mới chúng ta hiểu biết Đức Chúa Trời rồi, thì dù kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ nhìn biết Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn.

Đức Chúa Trời Mẹ được bày tỏ bằng giao ước mới

Đây cũng là lý do vì sao mà Sara – biểu tượng cho Đức Chúa Trời Mẹ, trong sách Galati, được gọi là giao ước mới.

Galati 4:21-26 “… Cả điều đó có một nghĩa bóng: Hai người nữ đó (Aga, Sara) tức là hai lời giao ước (giao ước cũ, giao ước mới),… Vả, Aga, ấy là núi Sinai, trong xứ Arabi; khác nào như thành Giêrusalem bây giờ, thành đó với con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Giêrusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Sara biểu tượng cho giao ước mới, cùng Giêrusalem trên trời, làø Mẹ chúng ta. Thông qua giao ước mới chúng ta mới phát hiện ra được tồn tại của Mẹ chúng ta. Trong sách Ôsê, Đức Chúa Trời phán chúng ta phải gắng sức nhìn biết Đức Chúa Trời, rồi lời ấy được hoàn thành bởi sự từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều nhìn biết được Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ thông qua giao ước mới.

Nguồn của sự cứu rỗi, Đức Chúa Trời Mẹ

Đức Chúa Trời cùng dựng nên loài người theo hình “Chúng Ta” của Ngài, Đức Chúa Trời cùng phán “Chúng Ta hãy xuống” để trừng trị sự gian ác của loài người đương cất lên tháp Babên, Đức Chúa Trời đã phán “Ai sẽ đi cho Chúng Ta?” chính là Đức Chúa Trời Êlôhim mà có hình Nam và hình Nữ. Vì kỳ hạn đã hứa được mãn, ở thời kỳ cuối cùng này Đức Chúa Trời đã hiện ra là Thánh Linh và Vợ Mới rồi, cho nên chúng ta đang hết sức mừng rỡ và vui mừng mà tôn vinh Đức Chúa Trời.

Nào, bây giờ hãy mở mắt linh hồn to lên! Nếu chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời Mẹ “Giêrusalem”, là Đấng xuống thế gian để ban sự sống đời đời, thì chúng ta phải cùng vui mừng cùng buồn rầu với Mẹ Giêrusalem (Êsai 66:10-14). Hơn nữa, chúng ta hãy trở nên các con cái trên trời luôn luôn cảm tạ vì chúng ta được nhận sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời Mẹ, và đi theo cho đến cuối cùng bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời Mẹ dẫn dắt.

9 Replies to “Giao ước mới cho biết về Đức Chúa Trời Mẹ”

 1. Trang says:

  Cảm tạ Cha Mẹ đã cho con được nhận biết chân thật về Ngài

 2. Nguyễn T. says:

  thật sâu nhiệm thay ý muốn của Đức Chúa Trời được chứa đựng và bày tỏ từ thời sáng thế. sự mầu nhiệm về Đức Chúa Trời Mẹ là sự thật và là sự chắc chắn. công cuộc cứu cuộc cũng được hoàn thành bởi Mẹ mà thôi. mong rằng mọi con cái ở mọi nơi đều được nghe giong tiếng yêu thương của Ngài mà trở về để được cứu rỗi

 3. Hoa says:

  Cảm tạ Cha Mẹ thật nhiều

 4. Kimphuong says:

  Thông qua lời tiên tri trong kinh thánh tôi mới xác thực được sư thật rằng có Đức Chúa Trời Mẹ.

 5. Giao Linh says:

  Thật đáng cảm tạ vì chúng ta có Đức Chúa Trời Cha lẫn Đức Chúa Trời Mẹ. Sự thật này đã được làm chứng 1 cách chắc chắn trong Kinh Thánh rồi. “Chiên ta nghe tiếng ta” nên nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời thì phải nghe lấy tiếng phán của Ngài!

 6. ngọc says:

  cảm tạ cha mẹ ???

 7. NNNN says:

  được biết đến sự tồn tại và được tiếp nhận Đức Chúa Trời Mẹ là điều tuyệt vời nhất

 8. Hứa Bá An says:

  Kinh Thánh có thật nhiều chứng cứ làm chứng về Đức Chúa Trời Mẹ là chìa khóa vạn năng dẫn dắt chúng ta trở về nước Thiên Đàng.

 9. Yến says:

  Thật hạnh phúc khi có Mẹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *